Кукурудзу з яким ФАО обрати на сезон 2022 та як отримати максимальний прибуток?

17 лютого 2022 р.

Кукурудзу з яким ФАО обрати
на сезон 2022 та як отримати
максимальний прибуток?

В умовах ринкової економіки одним з основних критеріїв оцінки ефективності вирощування сільгоспкультур є їхня прибутковість. Сезон-2021 приніс багато сюрпризів виробникам продукції та загалом був успішним для вирощування ключових культур, серед яких належне місце посідає кукурудза. Варто зазначити, що в основних регіонах її вирощування переважно склалися сприятливі погодні умови для реалізації максимального потенціалу. 

Згідно з даними Міністерства аграрної політики та продовольства, станом на початок грудня середній рівень урожайності становив 72,2 ц/га, що на 1,9 т/га перевищує показник 2020 року. Ще однією особливістю сезону було й те, що збиральна вологість зерна виявилася на 2% вищою, ніж 2020-го, що зумовлено більш пізніми термінами посіву та кращими умовами зволоження. Водночас неприємним сюрпризом для вітчизняних аграріїв стало суттєве підвищення вартості енергоносіїв, що призвело до додаткових витрат на досушування зерна. Зокрема, актуальна вартість 1 т/% коливається, залежно від області, в середньому від 90 до 180 грн, що перевищує ціну попередніх років у 3–5 разів. Отже, маємо кумулятивний ефект від зростання рівня вологості та вартості досушування зерна, що вносить свої корективи в розрахунки економічної ефективності вирощування цієї культури. Тому постає логічне запитання: на які гібриди зробити ставку, щоб мінімізувати витрати на досушування зерна наступного року? Чи було економічно вигідно в ситуації 2021 року вирощувати гібриди з високим ФАО, які мають більший потенціал урожайності та водночас потребують додаткових затрат на сушіння зерна? 

Спробуємо розібратися в цій ситуації на прикладі гібридів компанії Lidea. Ми провели аналіз показників вологості та врожайності, отриманих в основних регіонах. Задля об’єктивності вибірки аналіз проводився безпосередньо після збирання врожаю з демоділянок. Для зручності ми розділили перелік гібридів кукурудзи на чотири групи, до яких увійшли такі гібриди:

ФАО 200–240: ЕС Сіріус, Анові КС, ЕС Якарі, ЕС Перспектив
ФАО 250–290: ЕС Конкорд, ЕС Ранвей, ЕС Хемінгуей, Тоніфі КС
ФАО 300–350: ЕС Креатив, ЕС Міледі, Мейфлавер, Олкані, ЕС Фарадей, ЕС Хеттрик
ФАО 360–400: ЕС Метод, ЕС Мілорд, Гармоніум, Керала, Ініці

Оскільки рівень вологості зерна є неоднаковим у різних агрокліматичних зонах, дані аналізували за регіонами, до яких увійшли такі області: Західний: Хмельницька, Тернопільська, ІваноФранківська, Львівська; Центральний: Вінницька, Черкаська, Житомирська, Київська; Південний та Східний: Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Луганська.

Усереднені дані аналізу результатів демо констатують, що найвищий рівень вологості було зафіксовано в Західному регіоні, де середній показник вологості становив 20,3–24,2% (табл. 1). У цьому регіоні одержали й найвищий показник урожайності – 124,1–143,5 ц/га.

Результати розрахунків (графік 1) свідчать, що за витрати на сушіння 50 грн т/% найприбутковішим було вирощування гібридів із ФАО 300–380. Незважаючи на досить високий показник вологості при збиранні гібридів із ФАО 350–380, 2021 року врожайність гібридів з ФАО 300–380 цілком компенсує додаткові затрати на досушування. У разі зростання витрат на сушіння до 100 грн за т/% прибутковість вирощування таких гібридів є більшою, ніж при вирощуванні гібридів із ФАО 200–240. За умови подальшого здорожчання енергоносіїв до показника 150 грн за т/%, найприбутковішим залишається вирощування гібридів із ФАО 300–350, тоді як прибутковість гібридів із ФАО 250–290 та 360–380 є приблизно на однаковому рівні. 

Серед гібридів із ФАО 300–350 варто звернути увагу на ЕС Креатив (ФАО 300), який має високий рівень пластичності та адаптивності до середньоінтенсивної технології вирощування, що є досить актуальним наступного сезону, зважаючи на високу вартість добрив. До речі, цей гібрид було відзначено під час VII Західноукраїнського чемпіонату кукурудзи, що проходив на базі АФ «Нове зернятко», в номінації – «Кращий гібрид кукурудзи з ФАО 300 і найшвидшою вологовіддачею».

Аналіз даних із Центрального регіону свідчить, що середня вологість становила 19,2–22,6% (табл. 1), а середня врожайність в демопосівах – 103–126 ц/га. Найвищу середню врожайність було отримано при вирощуванні гібридів із ФАО 360–380 – 126 ц/га. Їх вирощування є найприбутковішим за витрати на досушування 50 грн за т/%. Саме тому такі гібриди мали попит у попередніх сезонах. 

Вирощування цих гібридів також є прибутковішим, ніж вирощування гібридів із ФАО 200–240 та 250–290, у разі здорожчання енергоносіїв до рівня 100 та 150 грн за т/%.

Слід зауважити, що за вартості сушіння 100 і 150 грн за т/% найвищий рівень прибутковості отримано від вирощування гібридів із ФАО 300–350. Окрім ЕС Креатив, у цій групі для умов цього регіону особливу увагу хочемо звернути на новинку ЕС Міледі. Гібрид має ФАО 330, демонструє чудові результати врожайності та швидкі темпи вологовіддачі саме в умовах Центрального регіону. Серед гібридів із ФАО 380 у лінійці Lidea почеcне місце посідають гібриди ЕС Метод та Гармоніум, що підтвердили свій відмінний рівень продуктивності в умовах цього регіону в сезоні-2021.

В умовах Півдня та Сходу традиційно отримано найнижчий показник вологості – 16,4–17,9 %, тому затрати на досушування були меншими порівняно з іншими регіонами. В цьому регіоні спостерігається пряма кореляція щодо вирощування гібридів із більш високим ФАО та зростання їхньої прибутковості. Зокрема, найбільш економічно вигідним є вирощування гібридів із ФАО 360– 380 (ЕС Метод, Гармоніум, Ініці) та 300–350 (ЕС Креатив, ЕС Міледі, ЕС Хеттрик), навіть у разі суттєвого зростання вартості енергоносіїв до рівня 150 грн за т/%. 

Як бачимо, вирощування гібридів із ФАО 360–380 є найбільш економічно вигідним у всіх регіонах за вартості витрат на досушування зерна 50 грн за т/%, що мало місце в попередніх сезонах. За умови здорожчання енергоносіїв до показника 100 грн за т/% прибутковість цієї групи гібридів для Центрального та Західного регіонів знижується, але перевищує аналогічний показник при вирощуванні ранньостиглих та середньоранніх гібридів. У Центральному та Західному регіонах у разі збільшення витрат на сушіння до 150 грн за т/% і вище, найприбутковішим є вирощування гібридів із ФАО 300–350. 

Варто зазначити, що цей аналіз не враховує всіх супутніх витрат, логістичних і передбачених технологією вирощування кукурудзи, та базується лише на таких показниках, як урожайність, вологість при збиранні й група стиглості гібридів кукурудзи в різних регіонах. Тому, безперечно, при виборі гібридів цієї культури слід орієнтуватися на весь комплекс господарсько-цінних показників: посухостійкість, адаптивність до раннього посіву, стартовий ріст, стійкість проти хвороб і полягання тощо. З огляду на це для зниження ризиків у межах одного господарства доцільно обирати кілька гібридів із різних груп стиглості.

Залежно від регіону вирощування ми рекомендуємо мати гібриди з таким співвідношенням груп стиглості:

Завдяки такому розподілу мінімізуються ризики впливу погодно-кліматичних умов і забезпечується стабільніший рівень урожайності. Додатковою перевагою такого підходу є і можливість оптимізувати використання посівної та збиральної техніки.