facebook pixel 1 facebook pixel 2

Фінансова звітність

На виконання вимог абз. 2 ч. 3 ст. 14 Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Lidea оприлюднює річну фінансову звітність разом з незалежним аудиторським висновком шляхом їх розміщення на своїй сторінці в мережі Інтернет.