facebook pixel 1 facebook pixel 2

Політика конфіденційності

Компанія EURALIS SEMENCES гарантує, що дані користувачів збиратимуться й оброблятимуться на вебсайті www.lidea-seeds.com згідно із Законом № 78-17 від 6 січня 1978 р. про інформаційні технології, файли даних і громадянські свободи й Регламентом (ЄС) № 2016/679 Європейського парламенту і Ради від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС.

Компанія EURALIS SEMENCES несе відповідальність за обробку даних, зібраних на вебсайті www.lidea-seeds.com.ua

Ця політика захисту персональних даних визначає дії компанії EURALIS SEMENCES щодо захисту ваших персональних даних, що збираються на нашому вебсайті.

Для найефективнішого користування послугами, надаваними користувачам під час їх навігації на вебсайті компанії LIDEA, користувачам необхідно надати певні персональні дані.

Визначення персональних даних

Персональні дані — це будь-які відомості, що відносяться до фізичної особи й надають змогу безпосередньо або опосередковано ідентифікувати її.

Ідентифікувати фізичну особу можна за ім’ям, прізвищем, фотографією, відео, звуковим зразком голосу, номером соціального страхування, номером працівника, номером телефону тощо.

Контактні дані підприємства (поштова адреса, стандартний номер телефону або адреса електронної пошти контактної особи: compagnie1@email.fr), як правило, не розцінюються як персональні дані.

Збирання персональних даних

Збирання персональних даних користувачів здійснюється відповідно до закону, чесним і прозорим способом, коли ви зв’язуєтеся з нами через бланк запиту інформації.

Обробка персональних даних

Компанія EURALIS SEMENCES обробляє персональні дані користувачів для визначених, явних і законних цілей.

Ці цілі наведені в таблиці нижче й виконуються на законних підставах.

 • Ціль обробки
 • Законна підстава
 • Управління запитами на надання інформації
 • Згода
 • Управління запитами щодо прав задіяних осіб
 • Виконання вимог законодавства
 • Аналіз статистичних даних
 • Згода
 • Управління доступом і використання вебсайту
 • Законний інтерес
 • Перевірка й автентифікація даних
 • Законний інтерес
 • Оптимізація структури й функціонування вебсайту
 • Законний інтерес
 • Протидія шахрайству, неправочинному використанню, вірусам, а також іншим шкідливим програмам
 • Законний інтерес
 • Управління зв’язком між вебсайтом і користувачами
 • Законний інтерес

Персональні дані, що підлягають  обробці

Компанія EURALIS SEMENCES зобов’язується обробляти тільки ті дані, що вкрай необхідні для досягнення визначених цілей.

Компанія EURALIS SEMENCES збирає й обробляє персональні дані перелічених нижче категорій:

ідентифікаційні дані: прізвище, ім’я, адреса електронної пошти.

Термін зберігання персональних даних

Компанія EURALIS SEMENCES зберігає персональні дані користувачів тільки протягом періоду часу, що необхідний для досягнення цілей, задля яких ці дані проходять обробку.

 • Категорія даних
 • Термін зберігання
 • Ідентифікаційні дані
 • 1 рік

Отримувачі персональних даних

Отримувачами всіх персональних даних або їх частини є:

 • агенти, що надають такі послуги: інформаційні послуги, маркетингові послуги, послуги зв’язку, операційні та (або) комерційні послуги компаній EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES і ECS;
 • IKOMOBI;
 • субпідрядники або дочірні підприємства компаній EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES і ECS, доступ яких до таких даних не є обов’язковим для виконання їхніх обов’язків.

Гарантовані заходи безпеки

Компанія EURALIS SEMENCES здійснює належні технічні й організаційні заходи для гарантування безпеки й збереження конфіденційності персональних даних користувача.

Такі заходи спрямовані на захист ваших персональних даних від неавторизованого доступу, використання, змінення або розкриття.

Права користувачів

Користувач має право на надання інформації про його персональні дані, доступ до них, їх виправлення та видалення, обмеження й перенесення.

Додаткову інформацію стосовно змісту прав користувача див. у відповідному розділі Національної комісії з інформатики та громадянських свобод (CNIL) -> https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles.

Користувач також має право заперечувати проти обробки персональних даних на законних підставах.

Якщо користувач давав згоду на обробку персональних даних, він має право відкликати цю згоду в будь-який момент без пояснень.

Скористатися цим правом можна:

 • заповнивши цю вебформу;
 • електронною поштою за адресою: privacy@lidea-seeds.com;
 • надіславши листа на поштову адресу:

Euralis Semences SAS — Délégué à la Protection des Données
Domaine de Sandreau
31700 Mondonville — France (Франція).

Усі заявки будуть оброблені якомога скоріше відповідно до чинного законодавства. Для цього компанія EURALIS SEMENCES попросить вас надати підтвердження особи. Щоб спростити складання заявки, можна скористатися генератором поштових заявок, запропонованим Національною комісією з інформатики та громадянських свобод за адресою: https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier

Якщо ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує ваші права, ви можете надіслати скаргу до Національної комісії з інформатики та громадянських свобод за такою адресою:

CNIL
3 Place de Fontenoy
75334 PARIS CEDEX 07
Тел.: 01 53 73-22-22
www.cnil.fr

Компанія EURALIS SEMENCES може вносити зміни в цю політику захисту персональних даних на законних підставах.

У цьому разі вас проінформують про всі важливі зміни за допомогою повідомлення на вебсайті з пропозицією ознайомитися з оновленою політикою, а також будь-яким іншим відповідним способом.

Останні зміни: [DATE DE LA MISE EN LIGNE DU DOCUMENT]